АТ «ПРОСТО-страхування» пропонує послуги з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 

 

 

 

   Предметом договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать

закону і пов’язані з обов’язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам

внаслідок вчинення нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно

до закону (далі - нотаріальні та/або інші дії) або недбалості страхувальника.

 

Мета страхування - забезпечити захист від збитків, пов'язаних з відшкодуванням 
Страхувальником шкоди (збитків), завданих третій особі.
 

   Страховими ризиками є вчинення незаконних дій або недбалість страхувальника під час

вчинення ним нотаріальних та/або інших дій в період дії договору обов’язкового

страхування, внаслідок яких третім особам може бути заподіяна майнова шкода.

 

   Страховим випадком є заподіяння третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення

незаконних дій або недбалості страхувальника під час вчинення ним нотаріальних та/або

інших дій, що мало місце в період дії договору обов’язкового страхування. Факт настання

страхового випадку  встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної

сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії)

третьої особи.

 
Франшиза (безумовна).
Вираховується від суми страхового відшкодування по кожному і будь-якому страховому
випадку.
 

  Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:  подання

особою, що звернулася до нотаріуса, неправдивої інформації щодо будь-якого

питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної та/або іншої дії, недійсних та/або

підроблених документів;

Якщо особа, що звернулася до нотаріуса, не заявила про відсутність чи наявність осіб,

прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна та/або інша дія, за вчиненням якої

звернулася особа.

 

Страховий *тариф (%)

Франшиза, %

стаж роботи нотаріусом

до 3 років включно

від 3 до 5 років

від 5 до 10 років

понад 10 років

0

0,072

0,06

0,055

0,05

1

0,067

0,055

0,048

0,046

2,5

0,06

0,05

0,042

0,04

5

0,055

0,046

0,036

0,034

 

Страховий платіж, грошова сума, яку Страхувальник повинен сплатити. Страхова премія розраховується на підставі страхового тарифу та страхової суми, зазначених у договорі.

Пропоную Вам розглянути мою пропозицію і призначити зустріч для детального обговорення індивідуальних умов страхування.

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.